Książki Autorzy
Znajdź do poczytania coś nowego i oryginalnego w formie,
która będzie dla Ciebie najwygodniejsza:
drukowanej lub elektronicznej.
Interwju, czyli co dzieje się za kulisami rozmów o pracę Interwju, czyli co dzieje się za kulisami rozmów o pracę
Maciej Dachowiec

Książka reportażowa na temat branży HR, odsłaniająca jej kulisy. Tekst skierowany jest do wszystkich, którzy lubią podglądać innych przez "dziurkę od klucza". W szczególności do środowiska związanego w jakiś sposób z zasobami ludzkimi, osób szukających pracy, i studentów, którzy boją się o swój byt po studiach oraz oczywiście dla wszystkich osób, które chciałyby poznać kulisy działania "haerowych wyroczni". E-book pisany jest na podstawie doświadczeń moich, moich znajomych i współpracowników z największych polskich agencji rekrutacyjnych oraz z działów HR największych przedsiębiorstw. Historie są prawdziwe, ale wszelka zbieżność nazwisk i nazw, wykorzystanych tutaj jest przypadkowa. Czasami, gdzie miało to sens (albo gdzie sensu nie zatracało) zamieniłem kraje, miejsca, branże, stanowiska osób zaprezentowanych. Bywam bardzo krytyczny. Chciałbym, żeby poniższa pozycja zmuszała do myślenia, refleksji. Wiele rzeczy, które opisuję nie funkcjonuje dobrze – warto o tym dyskutować i myśleć nad możliwymi sposobami zmiany, poprawy – nasza sytuacja zależy tylko od nas samych. Wiele również funkcjonuje znośnie, ale w świadomości powszechnej utarły się, jako główne źródła zła. Te też staram się wyjaśnić. Zapraszam do lektury.
Czytaj więcej ›
Dodaj do koszyka
e-book (15,00 zł)Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej
Mariusz Sobkowiak

Próba samobójcza to akt rozpaczy, w którym wola życia przeciwstawia się pragnieniu śmierci. Ta ambiwalencja uczuć pozwala nam sądzić, iż suicydent do końca żywi nadzieję, iż ktoś zareaguje na jego rozpaczliwe wołanie o pomoc i jeśli ktoś mu pomoże nim pętla zaciśnie się na szyi to być może uda się rozwiązać problemy, które zaprowadziły go na skraj przepaści. Pracownicy socjalni, szczególnie pracujący w podstawowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej) często jako pierwsi stykają się z osobami przynależącymi do grup o podwyższonym ryzyku dokonania próby samobójczej. Klienci pomocy społecznej są wręcz grupą zbieżną z grupami ryzyka suicydalnego. Niniejsza książka ma pomóc pracownikom służb społecznych w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem
Czytaj więcej ›
Dodaj do koszyka
e-book (8,00 zł)Przemoc instytucjonalna w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej Przemoc instytucjonalna w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
Mariusz Sobkowiak

Przemoc jest najbardziej dotkliwa, gdy spotyka nas ze strony tych, którzy powinni świadczyć pomoc. Nie ma istoty bardziej bezbronnej, ofiary w pełniejszym sensie tego słowa, niż człowiek, który spotyka się z krzywdą ze strony swoich opiekunów i nie ma możliwości ich wyboru ani zmiany. Autor niniejszej pracy jest pracownikiem socjalnym zatrudnionym w jednym z ośrodków pomocy społecznej, więc od wewnątrz zna specyfikę funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Dlatego też niniejsza praca skupia się głównie na przemocy instytucjonalnej w ośrodkach pomocy społecznej, ale poruszona zostaje również kwestia przemocy w innych instytucjach, np. domach pomocy społecznej jako „instytucjach totalnych".
Czytaj więcej ›
Dodaj do koszyka
e-book (8,00 zł)