Przemoc instytucjonalna w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
Mariusz Sobkowiak

Przemoc jest najbardziej dotkliwa, gdy spotyka nas ze strony tych, którzy powinni świadczyć pomoc. Nie ma istoty bardziej bezbronnej, ofiary w pełniejszym sensie tego słowa, niż człowiek, który spotyka się z krzywdą ze strony swoich opiekunów i nie ma możliwości ich wyboru ani zmiany. Autor niniejszej pracy jest pracownikiem socjalnym zatrudnionym w jednym z ośrodków pomocy społecznej, więc od wewnątrz zna specyfikę funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Dlatego też niniejsza praca skupia się głównie na przemocy instytucjonalnej w ośrodkach pomocy społecznej, ale poruszona zostaje również kwestia przemocy w innych instytucjach, np. domach pomocy społecznej jako „instytucjach totalnych".
Czytaj fragment ›
Dodaj do koszyka
e-book (8,00 zł)Format: 0x0 cm
Data publikacji: 2013-01-16

Liczba stron: 36
Kategoria: Socjologia
Udostępnij:
Inne książki tego autora:

Komentarze: