Problematyka religijności Konstantyna Wielkiego w odniesieniu do postanowień soboru nicejskiego z 325 r.
Michał J. Sobociński

Zagadnienie problemu religijności cesarza Konstantyna Wielkiego (ur. 272 – zm. 337) przysparza historykom szeregu problemów ze względu na dwie tendencje opisywania jakże delikatnej sfery duchowości podsycanej dodatkowo zupełnie różnym – od rozumowania dzisiejszego - pojmowaniem religii nie tylko chrześcijańskiej. Podczas studiów nad dziejami Konstantyna wyłoni także moment, w którym cesarz ostatecznie przyjął chrześcijaństwo, jako jedyną religię wyznawaną przez augusta, a zarazem udowodni, że nie była to religia państwowa. Niniejsza praca stanowi syntezę dwóch obozów prowadzenia badań nad religijnością Konstantyna Wielkiego. Polska literatura przedmiotu nie jest wyjątkiem w przynależności i orientacji badawczych, jeśliby zestawić je z literaturą zagraniczną. Podobne odczucia wynikają z lektury dostępnych autorowi tekstów źródłowych, które aż rażą tendencyjnością. Zadaniem niniejszej pracy jest wykazanie skomplikowanej natury religijności Konstantyna Wielkiego i udowodnienie, że poszczególne czynniki (najpierw społeczne, potem polityczne, a w końcu duchowe) decydowały o chrześcijaństwie augusta.
Czytaj fragment ›
Dodaj do koszyka
e-book (3,00 zł)Format: 0x0 cm
Data publikacji: 2015-02-05

Liczba stron: 94
Kategoria: Historia
Udostępnij:
Komentarze: